วางแผนทำโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม ทำรูปเล่มโปรเจค
บริการครบจบที่เดียว ในราคาย่อมเยา แบ่งจ่ายตามที่ตกลงได้
คลิ๊กเบาๆ

ขอคำปรึกษาฟรี 092 539 9604

line รับทำโปรเจคจบ.com facebook รับทำโปรเจคจบ.com ช่อง youtube รับทำโปรเจคจบ.com

รับทำโปรเจคจบ.com


การทำงานในลักษณะนี้เป็นทางเลือกในการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือไม่ถนัด ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี วางแผนในการทำโปรเจคยังไงดี ทางทีมงานจึงสอนเขียนโปรแกรมเพื่อทำโปรเจค ไม่ว่าจะเป็นโปรเจครายวิชา โปรเจคจบการศึกษา วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ งานวิจัย เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน เน้นให้ผู้ที่ได้รับบริการมีความเข้าใจในงานของตนเอง สามารถที่จะนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**งานนี้ไม่สนับสนุนการว่าจ้างทำโปรเจค/วิทยานิพนธ์ ทั้งหมด

ทีมงานมืออาชีพ

มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแต่ละสาขา สามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี

ส่งตรงเวลา

ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและเรียบร้อยของโปรเจค เพื่อให้ส่งได้ตรงเวลา

ทบทวนก่อนนำเสนอผลงาน

ช่วยทบทวนและทำความเข้าใจในโปรเจค รวมไปถึงการเขียนโค้ดเพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานได้

แก้ไขให้จนกว่าจะสอบผ่าน

ช่วแก้ไขโปรเจคให้จนกว่าจะผ่าน โดยไม่ทิ้งงานแน่นอน

ส่งรายละเอียดงานทางเมล info.project1985@gmail.com
สอบถามข้อมูลทางไลน์ไอดี rabtamproject
เวลาทำการ 8.30 - 22.00 น.

add line รับทำโปรเจคจบ.com

บริการ
ทำโปรเจค


รับเฉพาะโปรเจคที่ต้องเขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น ระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูล(Data Warehouse) เหมืองข้อมูล(Data Mining) ระบบธุรกิจอัจฉริยะ(Business Intelligence) และโมบายแอปพลิเคชั่น จากโปรเจครายวิชา โปรเจคจบการศึกษา งานวิจัย การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกระดับ

ดูรายละเอียด

บริการ
ขายโปรแกรม


ขายโปรแกรม เว็บแอปพลิเคชั่น ระบบฐานข้อมูล มีโค้ดโปรแกรมพร้อมคอมเม้นอธิบายโค้ด* รูปเล่มเอกสาร* คู่มือการติดตั้ง สามารถนำไปศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ หากไม่เข้าใจตรงจุดไหนสามารถสอบถามกับทีมงานเพื่อขอคำปรึกษาได้ *คือมีเฉพาะบางโปรแกรม

ดูรายละเอียด

บริการ
ทำรูปเล่มเอกสารโปรเจค


บริการวางโครงสร้างไฟล์จัดรูปแบบเอกสารตามที่กำหนด ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรวจคำผิด แปลเอกสาร เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับ หรือสาขาใกล้เคียง (กรุณาสอบถามก่อน)

ดูรายละเอียด

ขั้นตอน
การใช้บริการ


เก็บข้อมูลความต้องการ

เก็บข้อมูลรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินราคา

ชำระเงินค่ามัดจำ

ชำระเงินส่วนแรกจำนวน 50%

พัฒนาโปรเจคจบ

เริ่มออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม สามารถดูความคืบหน้าได้เป็นระยะ ๆ ตามที่ตกลง

ตรวจสอบความถูกต้อง

สามารถตรวจสอบความถูกและเรียบร้อยของโปรแกรม สามารถแก้ไขได้ตามที่ตกลง

 
ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50%

ส่งมอบงาน

ส่งไฟล์งานทั้งหมด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คู่มือต่างๆ

ทบทวนก่อนนำเสนอผลงาน

นัดหมายให้ทีมงานอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจในงาน

ดูแลหลังการขาย

หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องเพิ่มเติมตรงจุดไหนสามารถแจ้งทีมงานได้ตลอดเวลาทำการ

โปรแกรมวิเคราะห์พันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขงของไทย

โปรแกรมวิเคราะห์พันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขงของไทย

webapp

สามารถวิเคราะห์พันธุ์ปลาที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงโดยอาศันรูปร่างลักษณะ สี สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพันธุ์ปลาได้

ระบบคลินิกทันตกรรม

ระบบคลินิกทันตกรรม

webapp

มีหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลของคลินิก ค่ารักษา คนไข้สามารถนัดหมายได้ผ่านหน้าเว็บ มีระบบหลังร้านบันทึกประวัติคนไข้ ข้อมูลการแพ้ยา ประวัติการรักษา ข้อมูลนัดหมาย จัดการข้อมูลยา วัสดุอุปกรณ์ สามารถสืบค้นรายงานและพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ได้

ร้านขายไวน์ออนไลน์

ร้านขายไวน์ออนไลน์

website

โปรเจคเว็บร้านขายไวน์ออนไลน์ มีระบบหน้าร้าน ระบบสมาชิก สามารถแจ้งชำระเงิน ติดตามสถานะการส่งสินค้า และมีระบบหลังร้านสำหรับบริหารจัดการร้านค้า ออกรายงานเพื่อดูยอดขาย

ระบบการจอง ยืม คืน เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยใกนารทำงาน

ระบบการจอง ยืม คืน เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยใกนารทำงาน

webapp

แบ่งผู้ใช้งานออกเป็นหลายระดับ โดยสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และจัดการข้อมูลรายการจองเครื่องมือ รายการยืมเครื่องมือ และรายการส่งคืนเครื่องมือ พร้อมทั้งสามารถแจ้งเตือนผู้ยืมเมื่อครบกำหนด สามารถสืบค้นข้อมูลสดงรายงานและสั่งพิมพ์ได้

ระบบจัดการหอพักนักศึกษา

ระบบจัดการหอพักนักศึกษา

webapp

มีหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลสำหรับหอพักนักศึกษา สามารถจองหอพักได้เป็นรายเทอม/ปี มีระบบจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ ตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ เก็บประวัตินักศึกษา ประวัติการเข้าพัก รายการค่าใช้จ่าย ออกใบเสร็จรับเงิน

ระบบพัสดุ

ระบบพัสดุ

webapp

เป็นระบบที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ ข้อมูลพัสดุแต่ละรายการ ข้อมูลการเบิก จ่ายพัสดุ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อแสดงผลเป็นรายงานและสั่งพิมพ์ได้

ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติม

จำหน่าย
โปรแกรมพร้อมใช้งาน


ระบบร้านค้าออนไลน์ (E Commerce System)

ระบบร้านค้าออนไลน์ (E Commerce System)

ราคา : 2,000 ฿

บทความดีๆ
ที่เกี่ยวกับการทำโปรเจคจบ


ดูบทความทั้งหมด

ข่าวไอที
ประชาสัมพันธ์


ดูข่าวสารทั้งหมด