Xampp 5.5.33 For Windows(32bit)

ชุดโปรแกรมในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ สร้างโดยชาวไทย เป็นการรวมโปรแกรมจำนวน 4 ตัวในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Apache HTTP Server, PHP, mariaDB, และ phpMyAdmin

DOWNLOAD

 

Team viewer

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดๆ ทั่วโลกได้ภายในไม่กี่วินาที คุณสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ของเพื่อนจากระยะไกลได้เสมือนว่าคุณนั่งอยู่หน้าเครื่องนั้น

DOWNLOAD

 

File Zilla

เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับ FTP server เพื่อดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ โดยเฉพาะกับเว็บไซต์ ทำให้เหมาะสำหรับนักออกแบบเว็บ นอกจากนี้ FileZilla ยังรองรับการถ่ายไฟล์อย่างปลอดภัยผ่าน SSH (SFTP) อีกด้วย FileZilla รองรับการกลับมาถ่ายไฟล์ต่อในกรณีที่อัปโหลดหรือดาวน์โหลดล้มเหลว และทำงานได้ดีผ่านไฟร์วอลและพรอกซี FileZilla มีวิธีใช้งานที่สะดวก

DOWNLOAD

 

โปรเจคที่แนะนำ

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ร้านขายเครื่องประดับ

ร้านขายเครื่องประดับ

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ร้านขายกระเป๋า

ร้านขายกระเป๋า

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการหอพัก

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ร้านขายข้าวกล่อง

ร้านขายข้าวกล่อง

เว็บประมูลสินค้า

เว็บประมูลสินค้า

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์