แจกโปรแกรมระบบเช่าอพาร์ทเม้นท์ฟรี ๆ ทั้งโค้ดโปรแกรมและฐานข้อมูล


โปรเจค "ระบบเช่าอพาร์ทเม้นท์" ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP เวอร์ชั่น 5.4 และฐานข้อมูล MySQL ในตัวระบบจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ผู้ดูแลอพาร์ทเม้นท์ (แอดมิน) เจ้าของอพาร์ทเม้นท์ และผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์ โดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้

1. ผู้ดูแลอพาร์ทเม้น (แอดมิน)
    1.1 จัดการข้อมูลห้องพัก
    1.2 ตรวจสอบรายการจองห้องพัก
    1.3 บันทึกสัญญาเช่า
    1.4 บันทึกการย้ายออก
    1.5 ข้อมูลสอบถาม
    1.6 ข้อมูลผู้ดูแลระบบ
    1.7 ข้อมูลผู้เช่า/สัญญา
    1.8 ข้อมูลการชำระเงินค่าเช่า
    1.9 การคำนวณค่าเช่า
    1.10 รายงานการชำระเงินค่าเช่า
    1.11 รายงานผู้ค้างชำระค่าเช่า

****สามารถเข้าใช้ระบบได้โดยใช้ข้อมูล
Username : admin
Password : 1234

2. เจ้าของอพาร์ทเม้นท์
    2.1 จัดการข้อมูลห้องพัก
    2.2 ตรวจสอบรายการจองห้องพัก
    2.3 บันทึกสัญญาเช่า
    2.4 บันทึกการย้ายออก
    2.5 ข้อมูลสอบถาม
    2.6 ข้อมูลผู้เช่า/สัญญา
    2.7 ข้อมูลการชำระเงินค่าเช่า
    2.8 การคำนวณค่าเช่า
    2.9 รายงานการชำระเงินค่าเช่า
    2.10 รายงานผู้ค้างชำระค่าเช่า

****สามารถเข้าใช้ระบบได้โดยใช้ข้อมูล
Username : owner
Password : 1234

3. ผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์
    3.1 ตรวจสอบข้อมูล
    3.2 ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
    3.3 ตรวจสอบสถานะห้องพัก

****สามารถใช้บัญชีของผู้ดูแลอพาร์ทเม้น (แอดมิน) ในการสร้างข้อมูลผู้เช่าขึ้นมา

โดยทางแอดมินได้ลองแก้ไขโค้ดไปบางส่วนสำหรับ PHP เวอร์ชั่น 7.X ขึ้นไป

สำหรับ PHP 5.4 สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

สำหรับ PHP 7.X สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
**เวอร์ชั่นนี้แอดมินได้ทำการแก้ไขโค้ดบางส่วนเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ PHP 7.X ขึ้นไปโดยยังแก้ไขไม่เสร็จ 100%

สำหรับผู้ดาวน์โหลดทุกท่าน
****ทางแอดมินเว็บไซต์ รับทำโปรเจคจบ.com แจกให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (หากมีผู้แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย ทางเว็บ รับทำโปรเจคจบ.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น)
****ใช้สำหรับบุคคลที่กำลังสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา PHP