วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย เขียนย่างไร? ให้เห็นทิศทางในการค้นหาคำตอบของปัญหา อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย เขียนย่างไร? ให้เห็นทิศทางในการค้นหาคำตอบของปัญหา อย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เป็นการบอกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่เราต้องการค้นหาข้อเท็จจริง เป็นการระบุงานหรือวิธีที่เราต้องทำ เพื่อให้ได้คำตอบหรือผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับหัวข้ ....

การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาของโปรเจคจบ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์

การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาของโปรเจคจบ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์


    ความเป็นมาของโปรเจคจบ หรืองานวิจัย เป็นการเขียนเพื่อเกริ่นนำที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องทำโปรเจคจบหัวข้อนี้ หรือเหตุผลที่สมควรต้องมีการศึกษาปัญหาใน ....

วิเคราะห์หัวข้อโปรเจคจบปี 2020 Ep.1

วิเคราะห์หัวข้อโปรเจคจบปี 2020 Ep.1


          การคิดหัวข้อโปรเจคจบจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก บางคนมีไอเดียคิดออกตั้งแต่เรียนปี 1 แต่เชื่อเถอะถ้ามันไม่ตกเทรนยังไงก็ได้ทำหัวข้อโปรเจคที่คิดไว้ จะเห็นได้ว่าหัวข้อโปรเจคที่เป็นพวกระบบฐา ....

โปรเจค Proposal คืออะไร เขียน Proposal ให้ปัง! ไม่น่าเบื่อ

โปรเจค Proposal คืออะไร เขียน Proposal ให้ปัง! ไม่น่าเบื่อ


โปรเจค Proposal คืออะไร?

          หลังจากบทความที่แล้วที่แอดมินได้นำเสนอเรื่อง เลือกหัวข้องานวิจัยอย่าง ....

แจกหัวข้อโปรเจคจบ หัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวข้องานวิจัย ตอนที่ 1

แจกหัวข้อโปรเจคจบ หัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวข้องานวิจัย ตอนที่ 1


ระบบธุรกิจขายตรง MLM
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโรคจากอาการ
ระบบขายสินค้าออนไลน์
ระบบจัดการคาร์แคร์
ระบบจองตั๋วหนังออนไลน์
ระบบจองห้องเรียนอัจฉริยะ
ระบบจัดการสนามยิงปืน
ร ....

เลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรดี

เลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรดี


ปัญหาที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นทำวิจัย คือ การเลือกหัวข้องานวิจัยที่ต้องการจะศึกษา เพราะว่าหลายคนยังสับสนอยู่ว่าอะไรล่ะคือปัญหา แล้วปัญหาคืออะไร และมีที่มาจากไหนกัน?? ดังนั้นบทความนี้ จึงต้องการที่จ ....