แจกโปรแกรมระบบเช่าอพาร์ทเม้นท์ฟรี ๆ ทั้งโค้ดโปรแกรมและฐานข้อมูล

แจกโปรแกรมระบบเช่าอพาร์ทเม้นท์ฟรี ๆ ทั้งโค้ดโปรแกรมและฐานข้อมูล


โปรเจค "ระบบเช่าอพาร์ทเม้นท์" ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP เวอร์ชั่น 5.4 และฐานข้อมูล MySQL ในตัวระบบจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ผู้ดูแลอพาร์ทเม้นท์ (แอดมิน) เจ้าของ ....