วางแผนทำโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม ทำรูปเล่มโปรเจค
บริการครบจบที่เดียว ในราคาย่อมเยา แบ่งจ่ายตามที่ตกลงได้
คลิ๊กเบาๆ

ขอคำปรึกษาฟรี 092 539 9604

line รับทำโปรเจคจบ.com facebook รับทำโปรเจคจบ.com ช่อง youtube รับทำโปรเจคจบ.com

รับทำโปรเจคจบ.com


การทำงานในลักษณะนี้เป็นทางเลือกในการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือไม่ถนัด ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี วางแผนในการทำโปรเจคยังไงดี ทางทีมงานจึงสอนเขียนโปรแกรมเพื่อทำโปรเจค ไม่ว่าจะเป็นโปรเจครายวิชา โปรเจคจบการศึกษา วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ งานวิจัย เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน เน้นให้ผู้ที่ได้รับบริการมีความเข้าใจในงานของตนเอง สามารถที่จะนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**งานนี้ไม่สนับสนุนการว่าจ้างทำโปรเจค/วิทยานิพนธ์ ทั้งหมด

ทีมงานมืออาชีพ

มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแต่ละสาขา สามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี

ส่งตรงเวลา

ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและเรียบร้อยของโปรเจค เพื่อให้ส่งได้ตรงเวลา

ทบทวนก่อนนำเสนอผลงาน

ช่วยทบทวนและทำความเข้าใจในโปรเจค รวมไปถึงการเขียนโค้ดเพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานได้

แก้ไขให้จนกว่าจะสอบผ่าน

ช่วแก้ไขโปรเจคให้จนกว่าจะผ่าน โดยไม่ทิ้งงานแน่นอน

ส่งรายละเอียดงานทางเมล info.project1985@gmail.com
สอบถามข้อมูลทางไลน์ไอดี rabtamproject
เวลาทำการ 8.30 - 22.00 น.

add line รับทำโปรเจคจบ.com

บริการ
ทำโปรเจค


รับเฉพาะโปรเจคที่ต้องเขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น ระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูล(Data Warehouse) เหมืองข้อมูล(Data Mining) ระบบธุรกิจอัจฉริยะ(Business Intelligence) และโมบายแอปพลิเคชั่น จากโปรเจครายวิชา โปรเจคจบการศึกษา งานวิจัย การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกระดับ

ดูรายละเอียด

บริการ
ขายโปรแกรม


ขายโปรแกรม เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น โปรเจคแอนดรอยด์ มีโค้ดโปรแกรมพร้อมคอมเม้นอธิบายโค้ด* รูปเล่มเอกสาร* คู่มือการติดตั้ง สามารถนำไปศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ หากไม่เข้าใจตรงจุดไหนสามารถสอบถามกับทีมงานเพื่อขอคำปรึกษาได้ *คือมีเฉพาะบางโปรแกรม

ดูรายละเอียด

บริการ
ทำรูปเล่มเอกสารโปรเจค


บริการวางโครงสร้างไฟล์จัดรูปแบบเอกสารตามที่กำหนด ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรวจคำผิด แปลเอกสาร เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับ หรือสาขาใกล้เคียง (กรุณาสอบถามก่อน)

ดูรายละเอียด

ขั้นตอน
การใช้บริการ


เก็บข้อมูลความต้องการ

เก็บข้อมูลรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินราคา

ชำระเงินค่ามัดจำ

ชำระเงินส่วนแรกจำนวน 50%

พัฒนาโปรเจคจบ

เริ่มออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม สามารถดูความคืบหน้าได้เป็นระยะ ๆ ตามที่ตกลง

ตรวจสอบความถูกต้อง

สามารถตรวจสอบความถูกและเรียบร้อยของโปรแกรม สามารถแก้ไขได้ตามที่ตกลง

 
ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50%

ส่งมอบงาน

ส่งไฟล์งานทั้งหมด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คู่มือต่างๆ

ทบทวนก่อนนำเสนอผลงาน

นัดหมายให้ทีมงานอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจในงาน

ดูแลหลังการขาย

หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องเพิ่มเติมตรงจุดไหนสามารถแจ้งทีมงานได้ตลอดเวลาทำการ

ระบบพัสดุ

ระบบพัสดุ

webapp

เป็นระบบที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ ข้อมูลพัสดุแต่ละรายการ ข้อมูลการเบิก จ่ายพัสดุ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อแสดงผลเป็นรายงานและสั่งพิมพ์ได้

ระบบธนาคารขยะรีไซเคิล

ระบบธนาคารขยะรีไซเคิล

webapp

นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะฯ และนำขยะมาฝากที่ธนาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ทำการคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะ และคำนวนเป็นเงิน แล้วบันทึกลงสมุดคู่ฝาก เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา

ร้านขายไวน์ออนไลน์

ร้านขายไวน์ออนไลน์

website

โปรเจคเว็บร้านขายไวน์ออนไลน์ มีระบบหน้าร้าน ระบบสมาชิก สามารถแจ้งชำระเงิน ติดตามสถานะการส่งสินค้า และมีระบบหลังร้านสำหรับบริหารจัดการร้านค้า ออกรายงานเพื่อดูยอดขาย

เว็บสอนเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET

เว็บสอนเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET

website

เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งสอนติดตั้งและเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน สามารถเก็บประวัติผู้เข้าเรียนได้

ระบบงานทะเบียนนักเรียน

ระบบงานทะเบียนนักเรียน

webapp

สามารถเก็บประวัตินักเรียนและผู้ปกคริง ข้อมูลผลการเรียน สามารถสืบคนและพิมพ์รายงานได้

ระบบการจอง ยืม คืน เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยใกนารทำงาน

ระบบการจอง ยืม คืน เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยใกนารทำงาน

webapp

แบ่งผู้ใช้งานออกเป็นหลายระดับ โดยสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และจัดการข้อมูลรายการจองเครื่องมือ รายการยืมเครื่องมือ และรายการส่งคืนเครื่องมือ พร้อมทั้งสามารถแจ้งเตือนผู้ยืมเมื่อครบกำหนด สามารถสืบค้นข้อมูลสดงรายงานและสั่งพิมพ์ได้

ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติม

ขาย
โปรแกรมพร้อมใช้งาน


โปรเจคจองแพ็กเกจทัวร์ ระบบจองแพ็คเกจทัวน์ออนไลน์ ระบบจองทัวร์

โปรเจคจองแพ็กเกจทัวร์ ระบบจองแพ็คเกจทัวน์ออนไลน์ ระบบจองทัวร์

ราคา : 2,500 ฿

โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ ระบบจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ โปรเจคอู่ซ่อมรถ CarService

โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ ระบบจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ โปรเจคอู่ซ่อมรถ CarService

ราคา : 3,000 ฿

โปรแกรมบริหารจัดการหอพัก ระบบจัดการหอพักออนไลน์ โปรเจคระบบจัดการหอพัก  ระบบบริหารหอพัก

โปรแกรมบริหารจัดการหอพัก ระบบจัดการหอพักออนไลน์ โปรเจคระบบจัดการหอพัก ระบบบริหารหอพัก

ราคา : 2,500 ฿

โปรเจคร้านค้าออนไลน์ โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ขายสินค้าออนไลน์

โปรเจคร้านค้าออนไลน์ โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ขายสินค้าออนไลน์

ราคา : 2,000 ฿

วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย เขียนย่างไร? ให้เห็นทิศทางในการค้นหาคำตอบของปัญหา อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย เขียนย่างไร? ให้เห็นทิศทางในการค้นหาคำตอบของปัญหา อย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เป็นการบอกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่เราต้องก ....

อ่านเพิ่มเติม
การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาของโปรเจคจบ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์

การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาของโปรเจคจบ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์


    ความเป็นมาของโปรเจคจบ หรืองานวิจัย เป็นการเขียนเพื่อเกริ่นนำที่แสดงให้เห็นถึ ....

อ่านเพิ่มเติม
ดูบทความทั้งหมด

ข่าว
เทคโนโลยีนวัตกรรม


วิธีปิด LINE ไม่ให้รับแอดเพื่อนจากเบอร์มือถือ ปิดรับแอดไลน์มาจีบด้วยเบอร์โทร

วิธีปิด LINE ไม่ให้รับแอดเพื่อนจากเบอร์มือถือ ปิดรับแอดไลน์มาจีบด้วยเบอร์โทร


วิธีปิด LINE ไม่ให้รับแอดเพื่อนจากเบอร์มือถือ หลังเหตุการณ์ที่มีคนจดเบอร์มือถือไ ....

อ่านเพิ่มเติม
วิธีเช็คความหนาแน่นของคนในร้านค้า หรือร้านอาหาร ผ่านเว็บไซต์ ไทยชนะ.com

วิธีเช็คความหนาแน่นของคนในร้านค้า หรือร้านอาหาร ผ่านเว็บไซต์ ไทยชนะ.com


วิธีเช็คความหนาแน่นของคนในร้านผ่านเว็บไซต์ ไทยชนะ.com ซึ่งบางท่านอาจไม่รู้ว่าสาม ....

อ่านเพิ่มเติม
ดูข่าวสารทั้งหมด